Lidt historie

Næstvedegnens Landbrugsfond blev stiftet i 1984 af Landboforeningen for Næstved og Omegn. Det skete på initiativ af økonomikonsulent Holger Videbæk Jensen, som var ansat i foreningen.

Fondskapitalen blev i første omgang rejst af tilskud fra Landboforeningen samt pengeinstitutter og andre erhvervsvirksomheder i Næstved området. Tillige bidragede mange privatpersoner med tilknytning til landbrugserhvervet. Fondskapitalen nåede dog ikke op på de kr. 300.000 som lovgivningen krævede. På trods af det besluttede bestyrelsen at virke i henhold til formålsparagraffen, hvilket skulle vise sig at komme fonden til gavn. Men med en kapital på blot ca. kr. 200.000 blev det i de første 20 år kun til forskellige mindre udlodninger, som mest havde symbolsk betydning for modtagerne.

I 2005 indtraf der imidlertid en afgørende begivenhed, idet fonden modtog en arv på små 3 millioner kroner efter søskendeparret Ella og Olaf Jensen fra Toksværd. De havde ingen naturlige arvinger og havde derfor testamenteret hele deres formue til fonden. Her kom de små udlodninger fonden til gavn, idet man kunne arve som en rigtig fond, med de fordele som det giver.

I 2011 modtog fonden yderligere en donation på kr. 500.000 via Landboforeningen Gefion fra boet efter gdr. Ejvind Bøgegaard som havde drevet Åbjerggård i Agerup.

Siden er følgende fonde kommet til i 2020:

  • Plantageejer Emil Petersen Fond; Haslev og Omegns Landboforenings Fond; Rasmus P. Rasmusens Ungdomslegat og Mindelegatet for landbrugere på Næstvedegnen.
  • Samlet bidrog disse fonde med kr. 1.800.000.
  • Fondskapitalen udgør i dag kr. 5.713.072.
  • Fonden har ind til sommeren 2021 uddelt 1.860.700 kr.

Modtagerne har eksempelvis været bylaug, sportsklubber, kulturelle foreninger, forsamlingshuse og privatskoler. Endvidere er der ydet tilskud til Planteavlsudvalget under landboforeningen Gefion/VKST til forskelligt forsøgsarbejde. Initiativrige enkeltpersoner, iværksættere og ildsjæle har også modtaget tilskud.

I en tid med lave renter, nedsætter det fondens likviditet og dermed den sum vi har at dele ud. Af samme årsag modtager vi en del ansøgninger, vi ikke kan efterkomme. Derfor modtager vi med glæde donationer. Kender du til fonde eller legater som er blevet for små, eller enkeltpersoner som vil glæde os med donationer, er du velkommen til at rette henvendelse til vores sekretær eller et bestyrelsesmedlem.